Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 5, listopad/2016

obsah

contents

původní práce /original article

Kristýna Vrbová, Ján Praško. Klára Látalová , Marie Ocisková, Michaela Holubová, Aleš Grambal, Markéta Maráčková

původní práce /original article

Lenka Štěpánková, Eva Králíková, Kamila Zvolská, Alexandra Pánkova, Vladislava Felbrová, Stanislava Kulovaná

souborný článek /review article

Michal Hajdúk, Anton Heretik, Miroslava Zimányiová, Dana Krajčovičová, Viera Kořínková, Ján Pečeňák