Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 6, prosinec/2015

obsah

contents

souborný článek /review article

Pavel Mohr, Anna Bravermanová, Zuzana Kratochvílová, Tomáš Melicher1,2,4, Pavel Knytl

souborný článek /review article

Jan Kulhánek, Jakub Albrecht, Tomáš Honzík, Martin Magner

souborný článek /review article

Kateřina Mádlová, Lucie Kališová, Jakub Albrecht, Jiří Michalec

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

recenze

Matoušek, O. a kol.