Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 5, říjen/October/2014

obsah

contents

úvodník /editorial

souborný článek /review article

Marie Ocisková, Ján Praško, Kristýna Vrbová, Dana Kamarádova, Daniela Jelenova, Klára Látalová, Barbora Mainerová, Zuzana Sedláčková, Anežka Ticháčková