Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 4, /2009

obsah

contents

úvodník /editorial

Vevera J., Kmoch V.

referáty z písemnictví

Veselý J.

referáty z písemnictví

Veselý J.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Přikryl R., Baudiš P.

recenze

Vymetal J.