Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 5, /2008

obsah

contents

úvodník /editorial

Kratochvíl S.

souborný článek /review article

Vavrušová L.

referáty z písemnictví

Veselý J.

kongresy, konference, kursy

Raboch J.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

referáty z písemnictví

Veselý J.