Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 5, listopad/2020

obsah

contents

úvodník /editorial

původní práce /original article

Michal Vostrý, Slavomil Fischer, Ilja Žukov, Jaroslav Veteška, Barbora Lanková

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP