Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 4, září/2018

obsah

contents

původní práce /original article

Lucie Kondrátová, Dana Chrtková, Karolína Mladá, Miroslava Janoušková, Andrea Štanglová, Zbyněk Roboch, Marek Páv, Petr Winkler

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP