Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 1, březen/2017

obsah

contents

původní práce /original article

Petr Šilhán, Martin Hýža, Jarmila Válečková, Ladislav Hosák, Jana Schwarzová, Monika Jelínková, Jiří Michalec, David Školoudík

recenze

Heretik A. sr., Heretik A. jr. et al.