Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 3, 6/2011

obsah

contents

souborný článek /review article

Ján Praško, Petr Možný, Miroslav Novotný, Miloš Slepecký, Jana Vyskočilová

forenzní fórum /the forensic forum

Ilja Žukov, Jaromír Hořák, Slavomil Fischer, Radek Ptáček

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

kongresy, konference, kursy

prof. MUDr. Eva Čéšková, CSc, MUDr. Alžběta Kuncová, MUDr. Jiří Švarc, Ph.D., MUDr. Tereza Toušková, MUDr. Magdalena Singerová, MUDr. Veronika Veselá

kongresy, konference, kursy

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, MUDr. Petra Uhlíková