Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 8, /2008

obsah

contents

úvodník /editorial

Rektor J.

původní práce /original article

Garajová E., Garaj V.

souborný článek /review article

Racková S., Janů L., Kabíčková H.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

referáty z písemnictví

Veselý J.