Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 3, /2008

obsah

contents

zprávy /news

Vinař O.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Raboch J., Baudiš P.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.