Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 6, /2007

obsah

contents

úvodník /editorial

Hellerová P.

souborný článek /review article

Čéšková E., Palčíková I.

souborný článek /review article

Faltus F.

kazuistika /case report

Sekot M., Doležal O., Kmoch V., Krch F. D., Lakomý C., Papežova H., Seidl Z.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.