Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 1, /2007

obsah

contents

úvodník /editorial

Chvála V.

původní práce /original article

Gampe K., Bieščad M., Balúnová-Labaničová L., Timuľák L., Evans Ch.

původní práce /original article

Přikryl R., Kučerová H., Navrátilová P., Kašpárek T., Čéšková E., Černík M., Pálenský V.

souborný článek /review article

Šerý O., Štaif R., Didden W.

souborný článek /review article

Masopust J., Vališ M., Taláb R.

zprávy /news

Nešpor K, Sovinová H., Csémy L.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Anders M.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Krch F. D.

referáty z písemnictví

Veselý J.