Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 6, prosinec/2022

obsah

contents

původní práce /original article

Evgenii Sadykov, Ladislav Hosák, Alexandr Stěpanov, Jana Zapletalová , Jan Studnička