Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

PINELOVA NEMOCNICE V PEZINKU SLAVILA DEVADESÁTINY


Ve dnech 9.-11. 10. 2014 slavila Pinelova nemocnice v Pezinku pod taktovkou ředitele Pavla Černáka 90. výročí svého založení. Prošla řadou peripetií od pozice afiliovaného ústavu bratislavské psychiatrické kliniky pro psychicky nemocné přes výzkumné pracoviště, nemocnici, která v r. 1993 dostala název po Phillipovi Pinelovi, až k moderní psychiatrické nemocnici poskytující komplexní služby a sloužící jako školské pracoviště pro budoucí psychiatry a  specializované zdravotnické pracovníky. I pro mladé české psychiatry jsou jména profesorů Matulaye a Pogádyho spojená s určitými mezníky v psychiatrii. Vzdělávací a vědecko-výzkumné ambice Pinelovy nemocnice v oblasti aplikovaného výzkumu dokumentuje vydávání časopisu Psychiatria - Psychoterapia - Psychosomatika a krásná publikace "Samovražda".

Nemocnici tvoří komplex řady budov situovaných směrem na Babu; od Pezinku, malebného městečka, je vzdálená několik kilometrů. Dnes má Pinelova nemocnice 480 lůžek a zaměstnává 371 osob z Pezinku a okolí.

Česká a slovenská psychiatrie

Phillip Pinel žil v době francouzské revoluce (1745 až 1826). Je považován za zosobnění první revoluce v psychiatrii, kdy osvobodil duševně nemocné z okovů a zasadil se tak o medicínský přístup k psychicky nemocným. Je představitelem humánního přístupu k psychickým chorobám a toto je i dlouhodobá snaha Pinelovy nemocnice.

Oslava byla nádherná, přálo jí i počasí, které na rozdíl od předpovědi bylo slunečné a splňovalo kritéria nádherného babího léta. První den byla uspořádána akademie pro zvané hosty, která celá probíhala ve velmi slavnostním duchu. Pavel Černák provedl fantastický počin - nechal vyrobit krásné pamětní plakety, které pak předal řadě lidí, kteří se zasloužili nejen o Pinelovu nemocnici, ale o celou slovenskou, nebo ještě spíše, jdeme-li do minulosti, československou psychiatrii. Spektrum obdarovaných bylo široké - od ministryně zdravotnictví, šarmantní mladé dámy, primátora Pezinku po celou plejádu zasloužilých zaměstnanců nemocnice (někteří dostali plaketu in memoriam, např. prof. Pogády). Velmi dojemné a lidské bylo poděkování těm ne moc viditelným - skvělým sestřičkám a všem, kteří se starají o provoz. Oceněni byli také zástupci farmaceutických firem, které již léta s nemocnicí spolupracují. Myslím si, že je to správné zvláště v dnešní době, kdy je tendence vidět tyto vztahy pouze z negativní stránky, a přitom by vzájemné vztahy zdravotnictví a  farmaceutického průmyslu měly vyvářet atmosféru spolupráce, která v oblasti farmakoterapie povede k dalšímu pokroku a bude ku prospěchu nemocným. Milým překvapením bylo také ocenění tří zástupců české psychiatrie (Raboch, Höschl, Čéšková).

Další den bylo pracovní setkání, na kterém odezněla řada sdělení pokrývajících celou širokou oblast psychiatrie od problematiky více či méně spirituální po čistě vědeckou a biologickou.

Hlavní večerní společenský program byl skvělý a uspokojil sebenáročnější hosty. Od profesionálních ukázek dvou společenských tanců (což se podařilo zřejmě pouze díky velmi úzké osobní vazbě aktérů k panu řediteli) přes klasiku, sólová vystoupení zpěvu, zahrnující více žánrů, až k vystoupení skvělé slovenské Edith Piaf (psychiatryně MUDr. Moniky Biačkové z PN Michalovce), která svůj vstup věnovala všem sestřičkám z Pinelovy nemocnice. Vyvrcholením večera byl nepochybně valčík z Maškarády od Arama Chačaturjana v úpravě pro čtyři ruce v podání pana ředitele Černáka a Daniela Buranovského, profesora VŠMU.

Závěrem bych chtěla vyjádřit hluboké uznání a poděkování všem, kteří na přípravě akce tvrdě dlouhou dobu pracovali, a hlavně iniciátorovi a duchovnímu vůdci panu řediteli Černákovi. Ve funkci ředitele Pinelovy nemocnice je od roku 1992 a všichni mu přejeme, aby se mu i nadále dařilo vést nemocnici s  jeho výborným týmem stejně úspěšně jako doposud.

prof. MUDr. Eva Čéšková, CSc.
CEITEC Masarykova univerzita Brno,
Katedra interních oborů, Ostravská univerzita v Ostravě,
LF a Oddělení psychiatrické, FN Ostrava


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2014;110(6): 341 -342

Zpět