Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

úvodník / editorial

MILÉ KOLEGYNĚ, MILÍ KOLEGOVÉ, PŘÁTELÉ,


dovoluji si Vás oslovit s přáním, aby Váš rok 2014 byl naplněný zdravím, štěstím, úspěchy, ale také uspokojením z toho, co činíte.

Konec roku je vždy časem bilancování a já mám nutkavý pocit, že především podmínky našeho profesního života se mění a chtělo by se říci, že tak trochu k horšímu. Z pohledu psychiatra v nemocnici čekající akreditační řízení mohu konstatovat, že neproniknutelná spleť nařízení, směrnic a pracovních postupů již zcela definitívně odvádí naši pozornost od samotné práce s nemocnými. Ani oblast léčivých přípravků nezůstává "v klidu", protože nás čeká řada řízení, která se přímo dotknou nejužívanějších skupin psychofarmak včetně nejsložitéjší oblasti antipsychotik, a již nyní "sčítáme škody" vzniklé revizemi antidepresiv. Čas také teprve ukáže, co definitívně přinese nový občanský zákoník, o kterém se živě diskutuje v médiích.

Jsou i některé pozitivnější zprávy, pokračuje práce na postupném procesu reformy psychiatrické péče a doufejme, že s povolebními změnami nedojde k  zásadní změně směru. Pro výzkumníky je dobrou zprávou, že největší grantová agentura se opět probouzí k životu.

V rámci časopisu se zamýšlíme především nad naším finančním hospodařením v  novém roce, neboť není tajemstvím, že nás financovaní trápí, podobně jako jiná odborná periodika. Z mnoha důvodů klesá podpora farmaceutického průmyslu, a  tak je třeba se zamyslet, zda máme kam ustupovat a kde hledat rezervy. Jednou z možností je snížit frekvenci vydávaných čísel z šesti na čtyři, což nám uspoří nemalé náklady na výrobu a distribuci dvou čísel. Druhou možností je prechod do virtuálního prostoru, jinými slovy publikovat časopis pouze na webových stránkách. Jelikož vime, že jde o téma delikátni, pripravili jsme s  redakcí jednoduchou anketu na stránkach časopisu, abychom prozkoumali názor pro nás nejduležitější, a to názor Váš, našich čtenářů. Zde mohu slíbit, že případné kroky nebudou nikterak unáhlené a budou vždy diskutovány ve všech odpovídajících strukturach společnosti. Máte-li již nyní svůj názor, prosím, pošlete jej na adresu redakce, a budete-li souhlasit, bude uveřejněn v dalších číslech časopisu.

Rád bych Vás ujistil, že i nadále budu prosazovat, abychom byli periodikem podporujícím především originálni česky psané publikační počiny v celém věkovém spektru autorů. A stále platná je nabídka pomoci všem autorům při úpravách jejich odborného textu.

Na závěr ještě jednou přeji úspěšný rok 2014!

Martin Anders
vedoucí redaktor


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2014;110(1): 5

Zpět