Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

TŘI ČTVRTĚ STOLETÍ DOC. MUDR. PAVLA PAVLOVSKÉHO, CSC.


"Je téměř nepochopitelné, že již i kolega doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc, dlouholetý pracovník pražské psychiatrické kliniky a dlouholetý zástupce přednosty, se zařadil mezi zdatné pětasedmdesátníky," parafrázuji text doc. Faltuse uveřejněný k šedesátinám jubilanta.

Česká a slovenská psychiatrie

Jistě se dá napsat, že Pavel Pavlovský se narodil v Praze v roce 1938, maturoval na střední škole v Korunní ulici, vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Prožil tehdy i méně šťastná údobí svého života, když v padesátých letech byl jeho otec odsouzen za údajnou protistátní činnost a Pavel musel přerušit studia a jít pracovat jako pomocný dělník. Po promoci v  r. 1962 začal pracovat v Psychiatrické léčebně v Dobřanech a od roku 1965 zůstal věrný Psychiatrické klinice v Praze na Karlově. Působil zde jako sekundární lékař, vedoucí oddělení, odborný asistent, docent, v posledních letech jako zástupce přednosty pro výukovou činnost. Jeho odbornými zájmy byly likvorologie u prof. Skaličkové, symptomatické duševní poruchy, transkulturální i forenzní psychiatrie či klasifikace duševních poruch. To ale není to nejpodstatnější, co bych chtěl zdůraznit.

Docenta Pavlovského jsem vždy uznával a vážil jsem si ho pro jeho hluboké odborné znalosti, lidský přístup ke svému okolí, čestnost, spolehlivost. Byl vždy stejný. Stejný v dobách, kdy jsem mu dělal sekundárního lékaře, či později, když jsem byl jeho nadřízeným. Jeho klinické zkušenosti, znalost psychopatologie byly neocenitelné a v souvislosti s jeho postupným stahováním se z řídících i klinických funkcí nám budou chybět. Doc. Pavlovský se bez pochyby zařadil mezi výrazné osobnosti pražské psychiatrické kliniky, jakými v  posledních desetiletích byli prof. Vondráček, prof. Dobiáš, prof. Študent, prof. Souček, prof. Mečíř, prof. Krulík, doc. Dobrý, doc. Skála, prim. Plzák nebo dr. Urban. Jsem rád, že se stále mohu při práci na klinice setkávat ve společnosti doc. Pavlovského s prof. Zvolským, doc. Faltusem či doc. Hynkem.

Doc. Pavlovský je stále oblíbeným přednášejícím nejen na naší fakultě, ale také na Právnické fakultě UK i na Policejní akademii. Je plodným autorem zajímavých odborných přednášek a publikací (Raboch, Pavlovský et al: Psychiatrie, 2012), především na poli soudní psychiatrie (Pavlovský et al: Soudní psychiatrie a psychologie, 4. aktual.vyd., 2012).

Doc. Pavlovský má pevné rodinné zázemí spojené s medicínou. Jeho žena je zubní lékařka. Jejich dcera Martina pokračuje v rodinné tradici. Je atestovanou psychiatričkou pro děti i dospělé. Stala se jedním z pilířů naší kliniky. Vede její ambulanci, účastní se výzkumných projektů, je autorkou mezinárodně uznávaných publikací.

Milý Pavle, chtěl bych Ti poděkovat jménem svým i jménem všech pracovníků naší kliniky za Tvoji dlouhodobou úspěšnou práci a popřát Tobě i nám, abys nám byl zachován v takové svěžesti, jakou zažívám při setkání s Tebou v současné době. Často hovořím o duši institucí. Do té naší, klinické již dlouho patříš. Jen bych si přál, abys i nadále působil na naše mladší kolegy a přenášel na ně všechno to dobré, co v Tobě je.

S úctou
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2013;109(5): 249

Zpět