Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

abstrakta

II. KONGRES
LÉČBA V PSYCHIATRII
CO SE SKRÝVÁ POD POVRCHEM, ANEB OSTRAVA!!!
CLARION CONGRESS HOTEL OSTRAVA
ve dnech 10. - 13. 10. 2013 uspořádaly
PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP
ČESKÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST O.S.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2013;109(5): 253 -267

Zpět