Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

INTERAKTIVNÍ FILM "DO VLASTNÍCH RUKOU" - POMŮCKA PŘI VÝUCE I POPULARIZAČNÍCH AKCÍCH


Ve Vondráčkově posluchárně Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN je umístěna interaktivní instalace "Do vlastních rukou", devítiminutový film se za pomoci audiovizuálních podnětů a propojení reality s fiktivním prostředím filmu snaží přiblížit pocity a prožitky lidí trpících schizofrenií. Projekce filmu se odehrává ve speciálním projekčním boxu a je určena pro jednoho diváka. Ovládá se pomocí dotykové obrazovky. Realizace interaktivní instalace je společným dílem studentů a absolventů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v  Ústí nad Labem Kláry Jakubové, Anny Marešové, Andreje Boleslavského, Lukáše Blažka a lékařů Psychiatrické kliniky v Praze Terezy Uhrové a Jana Vevery.

Instalace je umístěna v projekčním boxu, který je sám o sobě originálním výtvarným dílem - instalací. Box vytvořili Anna Marešová a Lukáš Blažek a při realizaci použili motivy z díla Zdeňka Koška, významného mezinárodně uznávaného výtvarníka a člena ústeckého sdružení Fokus, jehož díla bylo mimo jiné možno zakoupit na dražbě děl uživatelů péče, která se už stala pravidelnou součástí našich konferencí. Film vznikl jako součást širšího mezinárodního putovního projektu PARALELNÍ ZKUŠENOSTI, který reflektoval problém sociálního vyloučení lidí trpících psychickými poruchami skrze současné umění. Z pražské kliniky tento projekt pokračoval dále do Bratislavy, Drážďan a Vídně.

Instalace je mobilní a může být zapůjčena na další pracoviště či využita při popularizačních aktivitách pro odbornou i laickou veřejnost. Informace obdržíte u doc. MUDr. Jana Vevery. Kontakt: janvevera@centrum.cz.

doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2012;108(6): 324

Zpět