Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI 1. PROSINCE 2004

Baudiš P.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(1): 62

Zpět