Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

VZPOMÍNKA NA PRIM. MUDR. IRENU STROSSOVOU, CSc.

Taraba R.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(1): 60 -61

Zpět