Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

z historie

POČÁTKY VĚDECKÉ KLASIFIKACE DEMENCÍ A ALOIS ALZHEIMER

Doněk E., Doňková J., Doněk A.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(1): 55 -56

Zpět