Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

ZPRÁVA SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACE O GLOBÁLNÍ SITUACI: POLITICKÁ OPATŘENÍ VE VZTAHU K ALKOHOLU

Nešpor K.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(1): 52

Zpět