Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI 5. prosince 2007

Baudiš P.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(8): 443 -444

Zpět