Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kongresy, konference, kursy

NA KONFERENCI V PRAZE UVÍTÁME PSYCHIATRY Z ČÍNY
ZPRÁVA O 20. ECNP
XIX. SVĚTOVÝ KONGRES WASP
15th AEP - 15. KONFERENCE EVROPSKÉ ASOCIACE PSYCHIATRŮ. ŠPANĚLSKO OČIMA MLADÝCH PSYCHIA


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(8): 432 -441

Zpět