Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

TÍM NEJDRAŽŠÍM NA ALKOHOLU NENÍ ZDALEKA LÉČENÍ ZÁVISLOSTI

Nešpor K., Csémy L.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(8): 429 -430

Zpět