Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kongresy, konference, kursy

IX. VÝROČNÍ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE UPA "CENA MÍRU V NAŠÍ DOBĚ"


Varšava 24. - 25. 2. 2023

IX. výroční mezinárodní konference Ukrajinské psychiatrické asociace (UPA) se pod názvem "Cena míru v naší době" konala v hybridní formě, s osobní účastí ve Varšavě a s online přenosem do celého světa. Konferenci, na níž se k ukrajinským kolegům připojili i lídři mezinárodních a národních psychiatrických společností, zahájila symbolicky 24. února, v den výročí ruské invaze na Ukrajinu, profesorka Irina Pinchuk, místopředsedkyně UPA.

Česká a slovenská psychiatrie

Současné krizi na Ukrajině byl věnován speciální kulatý stůl pod názvem "Leadership v duševním zdraví". Na něm diskutovali prezidenti a představitelé Světové psychiatrické asociace (WPA) prof. Afzal Javed, Evropské psychiatrické asociace (EPA) prof. Geert Dom, národních psychiatrických asociací USA (prof. Rebecca Brendel), Polska (prof. Dominika Dudek), Moldavska (prof. Jana Chihai) , Fancie (prof. Isabelle Secret Bobolakis), Německa (prof. Andreas Meyer-Lindenberg; prof. Hartmut Berger), Belgie (prof. Kirsten Catthoor), Gruzie (prof. Eka Chkonia), Česka (prof. Pavel Mohr), Maďarska (prof. Gyorgy Szekeres), Izraele (prof. Marina Kupchik), Japonska (prof. Tsuyoshi Akiyama), Norska (prof. Lars Lien), Švýcarska (prof. Erich Seifritz) a Ukrajiny (prof. Irina Pinchuk).

Setkání zahájila prof. Irina Pinchuk s přednáškou o situaci na Ukrajině, s velmi osobním poselstvím. Prezident WPA, prof. Afzal Javed, po úvodním slovu nabídl trvalou podporu, solidaritu a pomoc kolegům z Ukrajiny při obnově systému psychiatrické péče na Ukrajině. Obdobně nabídl podporu ukrajinské psychiatrii i zvolený prezident EPA Geert Dom. Šéfredaktorka Lancet Psychiatry Joan Marsh přizvala prof. Pinchuk do redakční rady časopisu. Prof. Mohr prezentoval, jak v Česku pomáháme ukrajinským uprchlíkům s psychickými problémy, informoval o zaměstnávání psychologů z Ukrajiny a sdílel výsledky průzkumu duševního zdraví mezi uprchlíky, který uskutečnil NUDZ ve spolupráci s agenturou PAQ Research.

Česká a slovenská psychiatrie

Přítomní lídři mezinárodních a národních psychiatrických organizací odsoudili agresi Ruska vůči Ukrajině a násilí páchané na civilním obyvatelstvu. Bezprostředním důsledkem války je 14,4 milionu uprchlíků, což je 35 % ukrajinské populace, přičemž přibližně jedna polovina byla nucena opustit zemi. Odhaduje se, že mezi uprchlíky je 5 milionů dětí, mnohé z nich jsou bez doprovodu nebo jsou separovány od svých rodin. Účastníci nabídli společnou pomoc při řešení této humanitární katastrofy, a to v podobě služeb, tréninku odborníků, vlastních zkušeností a zdrojů pro psychiatrickou pomoc a služby pečující o duševní zdraví.

Výroční mezinárodní konference Ukrajinské psychiatrické asociace se osobně zúčastnily téměř dvě stovky účastníků a další čtyři sta online, z 22 zemí čtyř kontinentů.

Sdělení ukrajinských kolegyň (z pochopitelných důvodů se jednalo výhradně o ženy), které cestovaly do Varšavy často velmi složitě, byla mnohdy velmi emotivní. V rámci prezidentského sympozia představili zahraniční účastníci systémy psychiatrické péče ve svých zemích; prof. Mohr seznámil účastníky se stavem reformy péče o duševní zdraví v Česku. Psychiatrická společnost ČLS JEP pozvala kolegy z Ukrajiny k účasti a sympoziu na 20. česko-slovenském psychiatrickém sjezdu v listopadu 2023 v Brně.

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Psychiatrická společnost ČLS JEP
Národní ústav duševního Zdraví, Klecany


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2023;119(2): 84

Zpět