Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

PROF. MUDR. HANĚ PAPEŽOVÉ, CSC., BYLO UDĚLENO ČESTNÉ ČLENSTVÍ PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP


Profesorka Papežová se celý profesionální život pohybuje v medicíně, především v psychiatrii. Měla to štěstí, že kromě špičkových českých pracovišť mohla strávit dva roky v New Yorku na Nathan S. Kline Institute pod vedením prof. Volavky. V roce 1995 nastoupila na Psychiatrickou kliniku 1. LF UK a opět měla štěstí. Již dříve zde potkala profesory Vondráčka, Dobiáše a prim. Plzáka. Začala spolupracovat s doc. Faltusem, který u nás založil program týkající se diagnostiky a léčby poruch příjmu potravy. Prof. Papežová pak tento obor rozvinula do špičkové národní i mezinárodní úrovně. Je vedoucí evropsky uznávaného Centra pro poruchy příjmu potravy, účastní se významných mezinárodních výzkumných projektů, pořádá bienální mezinárodní konference, je vedoucí osobností svépomocné organizace pro pacienty.

Česká a slovenská psychiatrie

Je dlouholetým členem Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Založila zde sekci pro poruchy příjmu potravy, jejíž je dlouhodobou předsedkyní. Zavedla Faltusovu cenu pro nejlepší publikace s PPP problematikou. Publikovala řadu monografií i originálních článků ve špičkových časopisech. Její scientometrické údaje jsou imponující. Její profesionální záběr je ale mnohem širší. Opakovaně byla členkou výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP, je členkou oborových rad postgraduálního studia různých směrů a členkou odborné rady Ministerstva zdravotnictví. Uvedla v život cenu Společnosti pro žurnalisty publikující na téma poruch duševního zdraví.

Prof. Papežová je nejen uznávanou odbornicí na mezinárodním poli, ale patří též mezi "motory" rozvoje našeho oboru i odborné společnosti.

Má mnoho kladných osobnostních charakteristik. Chtěl bych zdůraznit jednu z nich. Je často nespokojená se stavem věcí. Chce stále zlepšovat jejich kvalitu a optimálně dosáhnout dokonalosti. Proto mám trochu obavy, zda se jí bude mé hodnocení líbit.

Vážená paní profesorko, milá Hanko, ještě jednou Ti blahopřejeme k zaslouženému ocenění a přejeme mnoho dalších profesních i osobních úspěchů, životní spokojenost a pevné zdraví.

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2022;118(5): 222

Zpět