Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

ZPRÁVA O XIV. SJEZDU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP


15.-18. června 2022, Mikulov

Navázali jsme na novou tradici a letošní sjezd PS ČLS JEP zorganizovali v  hotelu Galant v malebném Mikulově.

Sjezdu se zúčastnilo 715 účastníků, a to nejen lékařů či psychologů, ale byli zde zastoupeni i nelékařští zdravotničtí pracovníci, pracovníci komunitní psychiatrické péče a přijelo také 106 zástupců farmaceutických firem.

Česká a slovenská psychiatrie

Motto letošního sjezdu "Psychiatrie - obor budoucnosti" vyjadřuje naši pevnou víru, že psychiatrie má své místo jak v klasické medicíně, tak také v oblasti tzv. zdravotně-sociálního pomezí, které vyjadřuje bio-psycho-sociální rozměr péče o naše pacienty, což je plně v souladu s pojetím onemocnění dle WHO. Motto bylo podpořeno symbolem modrého motýla, který znamená dobrou změnu a  splněná přání, a to nejen úspěšně dokončenou reformu psychiatrické péče, ale věříme také, že se podaří přilákat mladou krev mezi naše profesní řady a  změnit způsob, jakým jsou lidé s duševním onemocněním vnímáni.

Potěšilo nás, že za námi přijeli i zástupci ministerstva zdravotnictví, VZP a  ÚZIS, kteří vysvětlili problematiku vzdělávání, financování reformy a  transformace psychiatrické péče. Důležitým hostem byl také MUDr. Petr Šonka, který spolu s doc. Andersem vedl sympozium na téma "Mezioborová spolupráce - diskuzní sympozium PS ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů ČR". Obě plenární přednášky, jak prof. Horáčka s názvem "Teorie vědomí: od evoluce ke konceptualizaci poruch psychiky", tak i prof. Pospíšilové "Mendel a genetika - přesahy do dnešních dnů", se vydařily. Plně obsazené byly i workshopy dr. Doubka KBT nespavosti a dr. Trančíka a spol. o deeskalaci konfliktu v  psychiatrii. Kromě přednášek bylo v hlavním sále k vidění pět zajímavých posterů.

Na sjezdu bylo rovněž uděleno několik cen - medaili za zásluhy obdrželi Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, Mgr. Zbyněk Podhrázký a Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Čestné členství obdržel MUDr. Petr Možný, prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., je převezme až v září na vědecké schůzi. Novinářskou cenu za nejlepší novinářský počin podporující psychiatrickou problematiku za rok 2021 obdržela Mgr. Hana Válková za rozhovor s názvem "Poskytuje pomoc obětem i pozůstalým: Nelze se předem připravit, říká krizová interventka", cenou za nejlepší poster byl oceněn autor MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D., (NÚDZ) za poster "Může fenomenologie psilocybinové zkušenosti a indukované změny v mozkové aktivitě predikovat dlouhodobý vliv na náladu?", Kuffnerovu cenu obdržela PharmDr. Ivana Tašková za publikaci Psychofarmaka v kazuistikách.

Velmi si vážíme účasti farmaceutických společností a děkujeme jim za sponzorování akce, která mohla být s jejich podporou zorganizována v takovém rozsahu.

MUDr. Simona Papežová
předsedkyně PS ČLS JEP


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2022;118(3): 140

Zpět