Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

ZEMŘEL PROFESOR MILAN KOLOMAZNÍK


Emeritní profesor MUDr. Milan Kolomazník, DrSc., zemřel 25. 5. 2022 ve věku 92 let.

Česká a slovenská psychiatrie

Narodil se 2. května 1930 v Čáslavi, kde také vystudoval gymnázium. Poté nastoupil na Vojenskou lékařskou akademii v Hradci Králové, kterou dokončil v  r. 1954. Jako medik nikdy neuvažoval o psychiatrii, dostal ji však rozkazem. V  roce 1963 absolvoval první atestaci z psychiatrie a v r. 1967 se stal přednostou psychiatrického oddělení vojenské nemocnice v Plzni, kde získal titul kandidáta věd. V roce 1976 přešel na psychiatrickou kliniku v Plzni. Nejprve jako odborný asistent, poté docent psychiatrie. V letech 1986 - 1990 zastával pozici přednosty, získal titul profesora a úspěšně složil nadstavbovou atestaci ze sexuologie. Po odchodu do důchodu se zaměřil převážně na sexuologii. Do poslední chvíle se věnoval pacientům ve své soukromé ambulanci.

V jeho odborném zaměření převažuje psychofarmakologie, sexuologie a soudní psychiatrie. Byl členem řady odborných spolků a autorem mnoha publikací. Jeho práce se soustředily hlavně na klinickou praxi.

Na psychofarmakologických konferencích v Lázních Jeseníku, kterých se pravidelně účastnil, měl své místo v první části auditoria. Všechny přednášky pečlivě sledoval, dělal si výpisky a o všem novém a podnětném nezištně informoval své kolegy.

Milan byl šťastně ženatý. Jeho žena mu byla stabilní oporou a vděčí jí za mnohé, co v životě dokázal. Měli spolu jednu dceru Dagmar, která se narodila v  r. 1958. S trochou nadsázky lze říci, že založil rodinnou psychiatrickou tradici. Jeho dcera se věnuje psychoterapii, její syn psychologii. Jeho neteř a synovec jsou povoláním psychiatři.

V našich myslích a vzpomínkách zůstane Milan Kolomazník vyhledávaným společníkem, dobrým vyprávěčem vtipů a za mě nesmírně pilným, disciplinovaným a houževnatým člověkem. Nedokázal se zastavit, šel vždy nekompromisně za svým cílem. Byl výborný latiník. Dokázal ohromovat řadou latinských citátů, které v  rozhovoru používal s nenucenou lehkostí, což mně velmi imponovalo.

Milane, byl jsi mi dlouholetým přítelem, který mě vždy s porozuměním vyslechl a svým svérázným smyslem pro humor mi zlepšil náladu. Čest tvé památce.

prof. MUDr. Eva Češková, CSc.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2022;118(3): 135

Zpět