Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

VOLBY DO VÝBORŮ SEKCÍ


Volby do výboru Sekce klinické a lékařské psychologie Psychiatrické společnosti ČLS JEP proběhly elektronicky v termínu 12. 4. 2022 - 16. 5. 2022. Celkem hlasovalo 19 členů z celkových 37 ověřených členů sekce.

Do výboru pro období 06/2022 - 06/2026 k datu 17. 5. 2022 byli zvoleni 3 kandidáti z 8 navržených.

Zvoleni byli tito kandidáti (seřazeni abecedně):

PhDr. Král Pavel, Ph.D.
prof. PhDr. et PhDr. Ptáček Radek, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Víchová Veronika

Výbor si mezi sebou zvolí předsedu a další funkce.

Děkujeme Vám za účast při volbách!
Volební komise
(Ve složení: MUDr. Daniela Domluvilová - předseda, doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc., Mgr. Kateřina Hollá, Ph.D.)

Volby do výboru Sekce gerontopsychiatrické Psychiatrické společnosti ČLS JEP proběhly elektronicky v termínu 12. 4. 2022 - 16. 5. 2022. Celkem hlasovalo 18 členů z celkových 47 ověřených členů sekce.

Do výboru pro období 06/2022-06/2026 k datu 17. 5. 2022 byli zvoleni 3 kandidáti z 8 navržených.

Zvoleni byli tito kandidáti (seřazeni abecedně):

MUDr. Franková Vanda
prim. MUDr. Konrád Jiří
doc. MUDr. Zvěřová Martina, Ph.D.

Noví členové výboru si mezi sebou zvolí předsedu a další funkce.

Děkujeme Vám za účast při volbách!
Volební komise
(Ve složení: MUDr. Daniela Domluvilová - předseda, MUDr. Petra Holanová, MUDr. Alena Lambertová, Ph.D.)

Volby do výboru Sekce pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické společnosti ČLS JEP proběhly hybridně, korespondenčně a elektronicky v termínu 12. 4. 2022 - 16. 5. 2022. Celkem hlasovalo 24 členů z celkových 79 ověřených členů sekce.

Do výboru pro období 06/2022-06/2026 k datu 17. 5. 2022 byli zvoleni 3 kandidáti ze 14 navržených.

Zvoleni byli tito kandidáti (seřazeni abecedně):

MUDr. Petra Holanová
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
MUDr. Petra Uhlíková

Výbor si mezi sebou zvolí předsedu a další funkce.

Děkujeme Vám za účast při volbách!
Volební komise
(Ve složení: MUDr. et PhDr. David Vaněk - předseda, MUDr. Miroslav Sekot, Mgr. Kristýna Wohlinová)

Volby do výboru Sekce lůžkové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP proběhly elektronicky v termínu 12. 4. 2022 - 16. 5. 2022. Celkem hlasovalo 17 členů z celkových 53 ověřených členů sekce.

Do výboru pro období 06/2022-06/2026 k datu 17. 5. 2022 byli zvoleni 3 kandidáti ze 13 navržených.

Zvoleni byli tito kandidáti (seřazeno abecedně):

prim. MUDr. Šilhán Petr, Ph.D.
prim. MUDr. Tuček Jan, Ph.D.
doc. MUDr., Bc. Ustohal Libor, Ph.D.

Noví členové výboru si mezi sebou zvolí předsedu a další funkce.

Děkujeme Vám za účast ve volbách!
Volební komise
(Ve složení: Mgr. Václav Šnorek - předseda, prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., MUDr. Martin Hýža)

Volby do výboru Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP proběhly elektronicky v termínu 12. 4. 2022 - 16. 5. 2022. Celkem hlasovalo 24 členů z celkových 55 ověřených členů sekce.

Do výboru pro období 06/2022-06/2026 k datu 17. 5. 2022 bylo zvoleno 7 kandidátů z 18 navržených.

Byli zvoleni tito kandidáti (seřazeni abecedně):

MUDr. Beneš Jan
PhDr. Dragomirecká Eva
MUDr. Foitová Zuzana
MUDr. Papežová Simona
MUDr. Pěč Ondřej, Ph.D.
prim. MUDr. Rektor Juraj
MUDr. Szymanská Tereza

Jako sedmý byl zvolen pan dr. Hejzlar, který se dostal na seznam kandidátů omylem, a proto na jeho místo se shodným počtem hlasů postoupili MUDr. Beneš Jan, MUDr. Kališová Lucie a PhDr. Winkler Petr. Dr. Kališová a dr. Winkler se své kandidatury vzdali.

Noví členové výboru si mezi sebou zvolí předsedu a další funkce.

Děkujeme Vám za účast při volbách!
Volební komise
(Ve složení: MUDr. Milena Herčíková - předseda, PhDr. Ladislav Csémy, MUDr. Eva Šuhajdová)


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2022;118(3): 136

Zpět