Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

dopisy redakci

Vážená paní šéfredaktorko,


při čtení článku o vývoji a pilotáži programu proti stigmatizaci v České republice v pátém čísle České a slovenské psychiatrie roku 20211 jsem si povšiml, že dr. Winkler, který je tzv. senior autorem tohoto článku (a tudíž svým způsobem zodpovědný za jeho obsah), uvádí u své osoby dvě působiště či vztah se dvěma působišti, a to Národní ústav duševního zdraví a Health Service and Population Research Department, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, Kings College, London, United Kingdom. Více než jedno pracoviště či vztah obvykle autoři uvádějí, pokud jsou v zaměstnaneckém vztahu, či pokud mají v té či oné instituci nějakou jinou funkci, např. že tam učí. Tento vztah je jasně definován a kodifikován.

Při prohlížení seznamu členů fakulty Health Service and Population Research Department, Institute of Psychiatry jsem jméno dr. Winklera nenašel (vstoupil jsem na website tohoto departmentu 21. ledna 2022). Členem fakulty tedy není. Našel jsem, že dr. Winkler je veden jako former student, tedy bývalý student, s datem ukončení 1. 4. 2020. Dr. Winkler tedy žádný vztah s Institute of Psychiatry, Kings College nemá.

Uvádění neexistujícího vztahu s akademickou institucí je nečestné, zavádějící a zveličující jakousi autorovu akademickou auru. To, že dr. Winkler v Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience studoval, v tomto kontextu nic neznamená a nemělo by to být v odborných publikacích uváděno. Pokud bychom užívali logiku vztahu dr. Winklera s Institute of Psychiatry (bývalý student), mohl by každý absolvent Univerzity Karlovy jako autor odborných článků uvádět jako místo svého odborného působení Univerzitu Karlovu, ať již pracuje kdekoliv.

Pokud dr. Winkler nemůže předložit zcela jasný důkaz, že je členem fakulty Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, měl by publikovat erratum a v budoucnu vztah s Kings College v článcích neuvádět.

Richard Balon, M.D.
Rochester Hills, Michigan, USA

Literatura


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2022;118(1): 50

Zpět