Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

AKTUALITY K REFORMĚ PSYCHIATRICKÉ PÉČE DNES TROCHU JINAK


Česká a slovenská psychiatrie

Na základě připravené prezentace, která měla zaznít na XIII. sjezdu Psychiatrické společnosti v Mikulově, jsme pro Vás připravili společně s Mgr. Markem Zemanem (vrchním ministerským radou, Oddělení řízení, Odbor řízení operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj ČR) následující informace o  čerpání finančních prostředků do psychiatrických zařízení a několik aktualit z  této oblasti. Rádi bychom ukázali v přehledu, který takto komplexně dosud nebyl zveřejněn, že bylo dosaženo mnoha pozitivních změn a úspěchů, které ocení především ti, kdo naše služby potřebují!

Poděkování patří také těm, kdo se na projektech a jejich realizaci, která není úplně snadná, podíleli a dali do ní své nejlepší vědomosti a především srdce!

PROJEKTY DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Podpora je zaměřena na deinstitucionalizaci psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti, konkrétně tedy na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s duševním onemocněním.

Dále je podpora zaměřena na zřizování nových či rekonstrukce stávajících psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic a na vybavení mobilních týmů, tzn. podpora zařízení a vybavení mobilních multidisciplinárních týmů Center duševního zdraví a podpora zařízení a vybavení mobilních multidisciplinárních týmů (mimo Centra duševního zdraví).

Výzva č. 54 Deinstitucionalizace psychiatrické péče/vyhodnocení

Celkem bylo podpořeno 9 projektů:

1. Nemocnice Tábor, a.s. - Nová psychiatrie

2. Krajská nemocnice Liberec, a.s. - Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s., v budovách "I" a "E"

3. Fakultní nemocnice Plzeň - Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň

4. Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov - Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov (nejmenší projekt výzvy č. 54 - alokace 46 679 248 mil. Kč)

5. Fakultní nemocnice Brno - Centrum komplexní psychiatrické péče Brno (největší projekt výzvy č. 54 - alokace 491 299 915 mil. Kč)

6. Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

7. Nemocnice České Budějovice, a.s. - Restrukturalizace a rekonstrukce akutního psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. v rámci deinstitucionalizace psychiatrické péče Jihočeského kraje

8. Krajská zdravotní, a.s. - Zvýšení kvality psychiatrické péče - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

9. Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace - Modernizace a  rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.

Výzva č. 75 Deinstitucionalizace psychiatrické péče II Celkem bylo podpořeno 12 projektů:

1. Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace - Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

2. TELEMENS s.r.o. - Centrum duševního zdraví Přerov

3. Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace - Beskydské centrum duševního zdraví

4. Fakultní nemocnice Ostrava - FN Ostrava - Výstavba budovy pro psychiatrickou péči

5. Psychiatrická nemocnice v Opavě - Centrum duševního zdraví

6. Psychiatrie Říčany s.r.o. - Rozšířená ambulantní péče pro osoby s duševním onemocněním v Říčanech u Prahy

7. Město Hořice - Psychiatrická ambulance s rozšířenou péčí Hořice

8. PSYCHIART s.r.o. - Stavební úpravy psychiatrické ambulance Veselí nad Moravou

9. MAYFAIR, s.r.o. - Ambulance s rozšířenou péčí, Karviná, Stacionář se zaměřením na psychoterapeutické služby, Karviná

10. Psychiatrie Vyhlídka s.r.o. - Rozšíření péče v psychiatrické ambulanci Psychiatrie Vyhlídka s.r.o.

11. MUDr. Monika Weimerová - Novostavba psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí Frýdek-Místek

12. CTCenter MaVe s.r.o. - Psychiatrická ambulance a stacionář - AGE Centrum Olomouc

Rádi bychom uvedli, že těmito programy podpora psychiatrické péče nekončí a  pro období 2021+ je připraven další projekt DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE - IROP 2 - Specifický cíl 4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví - Integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb. Příkladem je opět podpora budování Center duševního zdraví, která jsou v souladu se Strategií reformy psychiatrické péče.

Předpokládám, že kolegové budou ochotni Vám své nové provozy ukázat, a můžete tak sami posoudit, zda je to málo či moc, co se na poli psychiatrické péče za poslední tři roky "stalo".

doc. MUDr. Martin Anders


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2020;116(6): 309 -311

Zpět