Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kongresy, konference, kursy

CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ: PRVNÍ ZKUŠENOSTI Z PRAXE


Café Práh, Brno, 10. října 2019

Sekce sociální psychiatrie je známa pořádáním konferencí ve dvouletých intervalech. Letos jsme se rozhodli do tohoto cyklu přispět ještě jednou nepravidelnou akcí a uspořádat jednodenní pracovní seminář, který by se zaměřoval na konkrétní klinickou a sociální práci v Centrech duševního zdraví (CDZ). První CDZ již několik let funguje na Praze 8, v loňském roce se přidalo dalších pět center v souvislosti s evropským projektem a letos vzniká dalších několik center ve druhé vlně evropského projektu. Rychlý počáteční rozvoj CDZ klade nároky na organizaci nového typu služeb, a proto také dosavadní setkávání týmů CDZ se zabývala zejména nezbytnou organizační a  metodicko-ideovou tematikou. Ohlasy z týmů však naznačovaly, že je zapotřebí poskytnout prostor pro diskusi praktických postupů v CDZ, čemuž měl tento pracovní den napomoci. Zároveň jsme chtěli najít příležitost, jak výměnou zkušeností napomoci vzniku praktických metodických postupů v různých obtížných situacích. Akce byla tedy určena zejména pro pracovníky všech profesí v CDZ a  v komunitních terénních týmech.

Česká a slovenská psychiatrie

Jednodenní seminář byl zahájen úvodní plenární přednáškou MUDr. J. Pfeiffera z  MZ ČR, která byla shrnutím dosavadního vývoje a dalšího směřování CDZ u nás. Poté následovaly tři oddělené tematické sekce. Aktivní účastníci zde mohli svůj příspěvek pojmout buď jako kazuistiku, sdělení z praxe, nebo jako diskusní skupinu.

První tematický panel se zabýval postupy v CDZ. Na individuální potřeby a  způsob uspořádání CDZ v návaznosti na charakter regionu upozornili B. Rektorova a O. Pile z Přerova a A. Fiala a K. Vrbová z Brna. Probírány byly různé přístupy v CDZ: institut nápomoci jako alternativa omezení svéprávnosti (L. Hejl), činnost pracovního konzultanta (N. Beranová) nebo role peer-pracovníka (M. Spálenková, K. Vaničková).

Česká a slovenská psychiatrie

Námětem dalšího tematického bloku byla multiprofesní spolupráce. Několik příspěvků v této sekci bylo věnováno multidisciplinární spolupráci pilotních týmů včasné intervence: praktické fungování spolupráce (S. Matoušek), vymezení cílové skupiny (B. Farkač) a úloha psychologa (T. Dlhošová). Na užitečnost a  potřebu širší spolupráce mimo vlastní tým upozornily K. Haasová a J. Stružinská z Trutnova. Kazuistiky pacientů náročných na stabilizaci ve vlastním prostředí uvedli I. Dolejšová a L. Volkova z Přerova a E. Teclová a  M. Jonáš z Havlíčkova Brodu.

Třetím tématem semináře byly krizové služby a asertivní intervence v CDZ. O  možnosti využití krizových lůžek v CDZ, včetně jejich indikace a kontraindikace, referovali pracovníci "nejstaršího" CDZ na Praze 8 (M. Phalan, O. Plecháček). Několik dalších kazuistik poukázalo na problematiku obtížně dosažitelných a špatně spolupracujících pacientů v akutním stavu, jejich asertivního kontaktování a  složitého rozhodování mezi pokračováním v intenzivní komunitní péčí a  nedobrovolným přijetím k hospitalizaci (K. Neubauerová, M. Spálenková).

V rámci semináře proběhla tři diskusní fóra. První bylo zaměřeno na spolupráci CDZ s psychiatrickými nemocnicemi (L. Mašovič, M. Flaksová), druhé na management v CDZ (J. Kostečka, R. Říčan) a třetí na perspektivu pracovníků v  CDZ (M. Novák).

Pracovního semináře se zúčastnilo přes 120 účastníků, bylo prezentováno 19 příspěvků.

Za sekci sociální psychiatrie PS ČLS JEP
MUDr. Ondřej Peč, Ph.D.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2019;115(6): 305

Zpět