Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

ZPRÁVY O VOLBÁCH


Volby do výboru
Sekce psychologické Psychiatrické společnosti ČLS JEP

proběhly elektronicky v termínu 7. 5. 2018 - 23. 5. 2018. Celkem hlasovalo 10 členů, tj. 50% z celkových 20 zapsaných členů sekce.

Do výboru pro období 06/2018-06/2022 byli k datu 23. 5. 2018 zvoleni 3 kandidáti z 5 navržených.

Zvolení si mezi sebou určili funkce:

Předseda: doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph. D.

Místopředseda: Mgr. Lucie Švandová

Člen: doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.

Volby do výboru
Sekce pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické společnosti ČLS JEP

proběhly elektronicky v termínu 7. 5. 2018 - 23. 5. 2018. Celkem hlasovalo 12 členů, tj. 15,18 % z celkových 79 zapsaných členů sekce.

Do výboru pro období 06/2018 - 06/2022 bylo k datu 23. 5. 2018 zvoleno 5 kandidátů ze 6 navržených.

Zvolení si mezi sebou určili funkce:

Předseda: prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Místopředseda: MUDr. Petra Holanová

Pokladník: MUDr. Petra Uhlíková

Člen: PhDr. František David Krch, Ph. D.

Člen: doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.

Volby do výboru
Sekce gerontopsychiatrické Psychiatrické společnosti ČLS JEP

proběhly elektronicky v termínu 18. 5. 2018 - 29. 5. 2018. Celkem hlasovalo 14 členů, tj. 58,33 % z celkových 24 zapsaných členů sekce.

Do výboru pro období 06/2018 - 06/2022 byli k datu 29. 5. 2018 zvoleni 3 kandidáti ze 6 navržených.

Zvolení si mezi sebou určili funkce:

Předseda: MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Místopředseda: MUDr. Vanda Franková

Člen: doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Volby do výboru
Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP

proběhly korespondenčně v termínu 14. 5. 2018 - 23. 5. 2018. Celkem hlasovalo 18 členů, tj. 54,54 % z celkových 33 zapsaných členů sekce.

Do výboru pro období 06/2018 - 06/2022 bylo k datu 23. 5. 2018 zvoleno 7 kandidátů z 9 navržených.

Jména zvolených kandidátů:

PhDr. Eva Dragomirecká
MUDr. Zuzana Foitová
MUDr. Petr Hejzlar
MUDr. Ondřej Pěč
MUDr. Juraj Rektor
MUDr. Přemysl Suchomel
PhDr. Petr Winkler

Výbor si mezi sebou zvolí předsedu a další funkce.

Děkujeme Vám za účast při volbách!


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2018;114(3): 141

Zpět