Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

abstrakta

17. ČESKO-SLOVENSKÝ PSYCHIATRICKÝ ZJAZD
Spoločne za zmenami v  psychiatrii
19. - 21. 10. 2017, Bratislava


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2017;113(6): 294 -320

Zpět