Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

ZPRÁVA O VOLBÁCH


Volby do výboru Sekce mladých psychiatrů proběhly elektronicky v termínu 1.-17. 4. 2017. Celkem hlasovalo 15 členů, tj. 45,5 % z celkových 33 ověřených členů sekce.

Do výboru pro období 05/2017-05/2021 byli k datu 17. 4. 2017 zvoleni 3 kandidáti z 8 navržených kandidátů (abecedně - MUDr. Mareš Tadeáš, MUDr. Trančík Pavel, MUDr. Trdlová Lenka). Čtyři navržení se kandidatury vzdali. Předsedou výboru byl zvolen MUDr. Trančík Pavel.

Volby do výboru Sekce pro soudní psychiatrii proběhly korespondenčně v termínu 24. 3.-14. 4. 2017. Celkem hlasovalo 26 členů, tj. 96,3% z celkových 27 ověřených členů sekce.

Do výboru pro období 05/2017-05/2021 byli k datu 14. 4. 2017 zvoleni 3 kandidáti z 6 navržených kandidátů (abecedně - PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D., MBA; MUDr. Dana Kertészová; doc. MUDr. Ilja Zukov, CSc). Předsedou výboru byl zvolen doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.

Volby do výboru Sekce pro hypnózu proběhly elektronicky v termínu 1. - 21. 5. 2017. Celkem hlasovalo 19 členů, tj. 59,4% z celkových 32 ověřených členů sekce. Do výboru pro období 06/2017-06/2021 bylo k datu 21. 5. 2017 zvoleno 7 kandidátů z 12 navržených kandidátů (abecedně: Mgr. Bezvodová Šárka, PhDr. Gazdová Lenka, doc. MUDr. ThDr. Mgr. Kašparů Jaroslav Maxmilián, Ph.D., MUDr. Matuška František, PhDr. Pečená Marie, PhDr. Unger David, Mgr. Víchová Veronika). Předseda výboru bude zvolen na schůzi nově zvolených členů.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2017;113(3): 143

Zpět