Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

recenze

MANŽELSKÉ A RODINNÉ PORADENSTVÍ


Novák T, Šmolka P

Praha, Grada; 2016: 128 str.

Česká a slovenská psychiatrie

Nedávno vyšlo druhé aktualizované vydání knihy renomovaných autorů, které čtenářům přináší přehlednou informaci o tom, co si pod pojmem manželské a  rodinné poradenství konkrétně představit. Kniha ukazuje historii, způsoby práce a základní techniky, ale prozradí i některé taktické postupy a triky. Mohu ji upřímně doporučit k pozornosti všech generací odborníků, ale především mladším kolegům, kteří se pouštějí do každodenní nelehké práce psychiatra.

Sám jsem byl zpočátku k této disciplíně na pomezí oborů nedůvěřivý a možná se i bránil tomu, že jde o oblast pro psychiatrii velice důležitou a  neopominutelnou. Nakonec jsem se přesvědčil, že poradenství má významný vliv, a to i u hospitalizovaných nemocných, kde může značně ovlivnit průběh duševních potíží. Na našem pracovišti, kde ještě stále přebývá tradice matrimoniologie, mne do tajů zasvětila dr. Eva Janečková, která dodnes spolupracuje s manželskými a partnerskými poradnami a poskytuje řadě kolegů i  cenné osobní rady... Plně souhlasím s tím, že praktické manželské poradenství je o emoční podpoře, vstřícnosti spojené s předáním rad a zkušeností, které směřují ke zkvalitnění partnerského vztahu. V dnešní společnosti, která je charakteristická vysokou mírou rozvodovosti a následné samoty, jde o téma nadmíru důležité, neboť máme i experimentální důkazy o tom, jak samota "nesvědčí" zdraví organismu a je spojena s narušením funkce imunitního systému a usnadňuje vznik dalších chorob.

Autorům přeji mnoho úspěchů v jejich další práci.

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2016;112(2): 97 -98

Zpět