Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

abstrakta

16. ČESKOSLOVENSKÝ PSYCHIATRICKÝ SJEZD
DVA SVĚTY
HOTEL VORONĚŽ I, BRNO
ve dnech 21. - 24. 10. 2015


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2015;111(5): 241 -268

Zpět