Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 3, /2009

obsah

contents

úvodník /editorial

Hosák L.

souborný článek /review article

Látalová K., Praško J.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

recenze

Vymetal J.

referáty z písemnictví

Veselý J.