Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 1, /2009

obsah

contents

úvodník /editorial

Drtílková L.

původní práce /original article

Masopust J., Libiger J., Köhler R., Urban A., Čermáková E.

původní práce /original article

Ječná V., Hosák L., Čermáková E.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.