Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 7, /2008

obsah

contents

souborný článek /review article

Přikryl R., Kučerová H.

souborný článek /review article

Izáková Ľ., Slančíková Nvotová M., Fleischer J.

kazuistika /case report

Zimanová J., Weiss P.

kongresy, konference, kursy

recenze

Kratochvíl S.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.