Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 6, /2008

obsah

contents

úvodník /editorial

Baudiš P.

původní práce /original article

Hons J., Žirko R., Ulrychová M., Čermáková E., Libiger J.

souborný článek /review article

Fišar Z.

souborný článek /review article

Faltus F., Janečková E.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

recenze

Sekot M.

referáty z písemnictví

Veselý J.