Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 1, /2008

obsah

contents

úvodník /editorial

Pavlovský P.

souborný článek /review article

Chromý K.

dopisy redakci

Balon R.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.