Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 5, /2007

obsah

contents

úvodník /editorial

Zourková A., Zvěřina J.

původní práce /original article

Jarošová L., Weiss P.

referáty z písemnictví

Veselý J.