Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 8, /2006

obsah

contents

úvodník /editorial

Sikora J.

souborný článek /review article

Přikryl R., Čéšková E., Kučerová H., Kašpárek T., Ustohal L., Palčíková I.

kazuistika /case report

Kadlecová E., Čech M., Holáková M., Kozáková L., Šraibrová K., Vinšová M.

z historie

Vacek J.

zprávy /news

Drtílková I., Žourková A.

zprávy /news

Zvěřina J.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

referáty z písemnictví

Veselý J.