Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 5, /2006

obsah

contents

úvodník /editorial

Popov P.

souborný článek /review article

Vyhnálek M., Brzezný R., Jeřábek J.

souborný článek /review article

Krizek G. O.

diskuse

Smrčka Z.

zprávy /news

Králíková E.

zprávy /news

Nešpor K., Csémy L.

z historie

Vacek J.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Raboch J., Baudiš P.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

recenze