Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 3, /2006

obsah

contents

úvodník /editorial

Rektor J.

původní práce /original article

Krch F. D., Csémy L.

původní práce /original article

Izákova E., Novotný V., André I.

souborný článek /review article

Malá E.

z historie

Šedivec V.

zprávy /news

Řípová D.

zprávy /news

Čéšková E.

zprávy /news

Vymětal J.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

recenze