Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 2, /2006

obsah

contents

úvodník /editorial

Čéšková E.

zprávy /news

Čéšková E.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Pavlovský P., Faltus F., Hynek K., Zvolský P.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Krch F.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

kongresy, konference, kursy

Hons J., Hosák L., Kalnická D., Konupčíková K., Masopust J., Sutiaková I.