Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 8, /2005

obsah

contents

zprávy /news

Raboch J., Faltus F.

úvodník /editorial

Raboch J.

původní práce /original article

Peterová V., Linková L., Olejárová M., Dostál C.

zprávy /news

Nešpor K., Csémy L.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Faltus F.